First North

 
 

Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, anpassad för mindre och växande bolag.

Med ett mindre omfattande regelverk än det på den reglerade huvudmarknaden, ger First North marknaden bolagen mer utrymme att fokusera på sin verksamhet och dess utveckling, samtidigt som man tar tillvara på alla goda aspekter av att vara ett listat bolag. Till skillnad mot den reglerade marknaden så har varje bolag på First North en rådgivare (Certified Adviser) som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. Många välkända bolag har börjat sin resa på First North. Här har de skapat tillväxt och erfarenhet som har gynnat bolaget, detta har också inneburit att många bolag efter en tid fullföljer en notering på Nasdaqs reglerade huvudmarknad.

 

First North marknaden drivs parallellt med huvudmarknaden och samtliga aktier handlas i ett och samma handelssystem. Detta gör det möjligt för Nasdaqs cirka 200 europeiska handelsmedlemmar att enkelt handla på dessa två marknader. För investerare utgör First North möjligheten att investera i bolag som befinner sig i en intressant tillväxtfas. Dessutom är First North en väl diversifierad marknad där bolagen representerar en mängd av intressanta branscher som inte bara är verksamma i Norden utan även globalt.

 

Dessa faktorer tillsammans bidrar till den breda investeringsmöjlighet som finns på First North.

 

 
 
raychan-2LJc621ToBU-unsplash.jpg