Efter att i snart tjugo års tid arbetat nära styrelser och bolagsledningar i små och medelstora bolag har vi fått en mycket god inblick i och kunskap om de utmaningar som dessa bolag ställs för i en noterad miljö.

Vi ser det därför som en av våra främsta uppgifter att utbilda och vägleda våra kunder i regelefterlevnad, informationsgivning, ekonomisk rapportering och aktiemarknadspraxis.

Allt för att kunden skall uppnå en god regelefterlevnad och en hög standard i sin kommunikation med marknaden.

Vi tror att det finns utrymme för en mer modern och proaktiv roll som Certified Adviser med en hög grad av tillgänglighet för kunden.

En roll där vi som Certified Adviser agerar bollplank och diskussionspart, upplyser och utbildar i regeländringar samt granskar kundens informationsgivning. Vi tror även att det finns utrymme att göra det till ett konkurrenskraftigt pris.

Kort sagt tror vi att goda råd inte behöver vara dyra.

 

chris-lawton-5IHz5WhosQE-unsplash.jpg